Minimalizacja przestojów

Planowanie serwisu

Planowanie serwisu to usługa zapewniająca kontrolę nad potrzebami floty w zakresie przeglądów i napraw. Możesz zaplanować zdarzenia serwisowe i szybko zobaczyć, czy jakieś elementy wyposażenia nie mają planów przeglądów lub usterek wymagających nowego zdarzenia serwisowego.

Sprawdzanie, które wyposażenie wymaga przeglądu lub naprawy
Funkcjonalność ta pozwala zobaczyć, oraz zaplanować z wyprzedzeniem wizyty w serwisie. Dodatkowo istnieje
możliwość wyszukania wszystkich raportów usterek dla całej floty i sprawdzić, które elementy wyposażenia nie mają
planów przeglądów.
Planowanie terminów
przeglądów i napraw
Można utworzyć czynności serwisowe dla napraw, które nie wchodzą w skład planów przeglądów. Następnie można wykorzystać te czynności oraz przegląd, jako podstawy do rezerwowania zdarzeń serwisowych w swoim warsztacie. Zdarzenia serwisowe mogę obejmować czynności serwisowe oraz raporty usterek.
Raportowanie poważnych
i drobnych usterek
w wyposażeniu
Każdy pracownik firmy posiadający konto użytkownika może tworzyć raporty usterek. Raport usterek tworzy się w celu zgłoszenia drobnych lub poważnych usterek w elemencie wyposażenia. Kierowcy mogą tworzyć raporty usterek bezpośrednio w wyposażeniu przy użyciu aplikacji. Można zdefiniować wagę raportu usterek i zadecydować, czy któreś naprawy trzeba wykonać niezwłocznie. Raporty usterek, które nie zostaną wybrane jako wymagające niezwłocznych napraw, będą nadal widoczne i będzie je można przeglądać dla poszczególnych elementów wyposażenia. Dzięki temu można zobaczyć, w którym elemencie wyposażenia występuje wiele drobnych usterek, co może oznaczać, że dane wyposażenie wymaga naprawy lub przeglądu.

USŁUGA zdalnej
DIAGNOSTYKI

W razie awarii możemy zdiagnozować pojazd i przekazać kierowcy instrukcje postępowania. Możemy też skierować go do najbliższego serwisu lub zalecić, aby zaczekał na Scania Assistance.
dealer locator
Usługi Telematyczne Oszczędność paliwa Oszczędność Czasu Optymalizacja kosztów Minimalizacja przestojów Monitorowanie pozycji FMS Dane